Algu aprēķinu sistēma (ALGAS)

Sistēma nodrošina sekojošus algu aprēķina uzdevumus:
• Efektīvu un pareizu darbinieka algas aprēķinu, darbinieku kartiņu uzturēšanu aktuālā stāvoklī,
• Operatīvu sistēmas datu korekciju, parametru izmaiņas likumdošanas grozījumu gadījumā t.s. neapliekamais minimums, minimālā darba alga, ienākuma nodokļa procentu likme, pamatlikmes robeža par katru apgādājamo, nodokļa atlaide par katru apgādājamo, sociālais nodoklis darba devējam, darbiniekam,
pensijas vecuma ierobežojums u.c.,
• Darba algas ieturējumu un piemaksu automatizētu aprēķinu, ieturēto summu kontrole,
• Ienākuma un sociālā nodokļa aprēķins un pārrēķins no strādājošo darba algas,
• Darba devēja (ienākuma izmaksātāja) paziņojums par algas nodokli,
• Brīvas formas izziņas no darbinieku kartītēm,
• Maksājumu – ieturējumu pārskats,
• Sociālā nodokļa pārskats,
• Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
• Ziņas par darba ņēmējiem,
• Darba ņēmēja valsts sociālas apdrošināšanas obligāto iemaksu uzskaites kartīte,
• Pārskats par iedzīvotāju ienākuma nodokļa summām,
• Iedzīvotāju ienākuma nodokļa summu teritoriālais sadalījums,
• Paziņojums par aprēķināto, ieturēto un budžetā pārskaitīto iedzīvotāju ienākuma nodokli,
• Personīgais konts,
• Izziņa par vidējo izpeļņu,
• Darbnespējas lapu aprēķins,
• Aprēķinātie atvaļinājumi,
• Statistikas atskaites.

Copyright © 2013 DAIS