DAIS

Budžeta iestādes

image

DAIS programmas ir īpaši specializētas budžeta iestādēm, pašvaldību un pilsētu domēm, jo nodrošina visu grāmatojumu uzskaiti vienlaicīgi pa budžeta ieņēmumu un izdevumu kodiem, pa kontiem, pa struktūvienībām, finansēšanas avotiem un finasu operācijām, ar sekojošu iespēju, veidojot atskaites, tās filtrēt un grupēt pēc augstāk uzstādītajiem parametriem. DAIS programmas papildus visām standartveida grāmatvedības atskaitēm piedāvā ievadīt plānoto budžetu un no faktiski ievadītajiem datiem veido arī "Mēneša pārskats par pašvaldību speciālā budžeta izpildi" un "Mēneša pārskats par pašvaldību pamatbudžeta izpildi".

home Previous Next