Finansu norēķinu sistēma (FNS)

Ar FNS palidzību ir iespējams apstrādāt visu veidu dokumentus, kas satur informāciju par naudas līdzekļu vai to ekvivalentu kustību. Pamatojoties uz ievadītajiem datiem FNS ātri un precīzi izveidos visdažādākos pārskatus, atskaites un dokumentus:

• Apgrozījuma atskaites par jebkuru kontu (pēc klientiem vai pamatojumiem),

• Apgrozījuma pārskati par jebkuru kontu, kontu grupu vai visiem kontiem.

• Žurnālorderi, žurnālatskaites,

• Konta apgrozījums – kases grāmata,

• Speciālas atskaites – brīvi veidojamas,

• Virsgrāmata, Bilance, Naudas plūsma,

• Peļņas un zaudējumu aprēķins standartforma – bilances pielikums,

• Peļņas un zaudējumu aprēķins – izvērstā formā uzņēmuma iekšējai analīzei,

• Peļņa vai zaudējumi no valūtas konvertācijas, automātiska grāmatojumu veidošana,

• Peļņa vai zaudējumi no valūtas kursu svārstībām no katra darījuma un kopumā pa klientiem, kontiem,

• PVN deklarācija, Pielikums pie PVN deklerācijas,

• Maksājumu dokumentu saraksts,

• Deklarācija par skaidrā naudā veiktajiem darījumiem,Kases ieņēmumu un izdevumu orderi,

• Maksājumu uzdevumi (latu un valūtas), Rēķini – faktūras, Avansa norēķini

• Ieņēmumu – izdevumu pārskati, grafiskie attēli.

• Sasaiste ar LUB, HansaBankas, Saules Bankas, BTB, Merita, u.c. banku programmām

(apgrozījuma pārskatus, peļņas un zaudejumu atskaiti, bilanci iespējams sagatavot arī jebkurā citā valodā).

Copyright © 2013 DAIS