DAIS

Piena pārstrādes uzņēmumi

image

DAIS programmas ir specializētas piena pārstrādes uzņēmumiem un nodrošina visu piena pieņemšanā nepieciešamo kvalitātes un citu rādītāju reģistrāciju un atskaišu par tiem saņemšanu. Tiek nodrošināta precīza norēķinu uzskaite ar piena piegādātājiem. Iepirktais piens tālāk nonāk ražošanas iecirkņos, kur saskaņā ar kalkulācijām/receptūrām notiek ražošanas process un tā reģistrācija. Programma veido speciālos ziņojumus par gatavās produkcijas izstrādi un visos uzskaites posmos veic piena un gatavo izstrādājumu uzskaiti gan pēc faktiskiem, gan bāzes kilogramiem.

home Previous Next