DAIS

Transporta uzņēmumi

image

DAIS programmās ie izstrādāts speciāls dokumentu plūsmas modelis transporta uzņēmumiem. Tas ļauj apstrādāt lielu apjomu un daudzveidīgus, no avansa norēķiniem grāmatvedībā ienākošos dokumentus dažādās valūtās. Programma arī piedāvā veikt ceļazīmju apstrādi: automašīnu marku, piekabju reģistrāciju, degvielas patēriņa normu, maršrutu, šoferu reģistrāciju, izcenojumus par veikto šofera darbu, izcenojumus klientiem. Programma veic automatizētu rēķinu izdruku, pamatojoties uz reģistrētajām ceļazīmēm, smago un vieglo automašīnu ceļazīmju ievadīšanu un izdruku.

home Previous Next